Hvordan du opgør CO2e-udledninger i din ESG-rapport

En vigtig del af virksomhedens ESG-rapport er opgørelsen af hvor meget jeres virksomheds elforbrug har belastet klimaet.For at opgøre det skal I bruge emissionsfaktoren for strøm. Det hjælper vi dig med her.
co2e opgørelse esg rapport

Beregning af klimabelastning

For at beregne virksomhedens klimabelastning ved elforbruget skal I finde ud af, hvor mange kWh strøm I brugte sidste år, og gange det tal med emissionsfaktoren.

Emissionsfaktoren fortæller, hvor meget 1 kWh strøm belaster klimaet. Emissionsfaktoren bliver målt i CO2e som står for CO2 ækvivalenter. Det betyder, at tallet ikke bare inkluderer CO2, men også andre drivhusgasser, f.eks. metan. CO2e tallet svinger fra år til år, da strømudbuddet ændrer sig årligt.

CO2e tallet for det gældende år kan findes på Energinets hjemmeside.

I Danmark findes der imidlertid ikke bare én, men 3 emissionsfaktorer at vælge mellem. Det er vigtigt at forstå forskellen på de tre tal, da det kan have stor indflydelse på jeres virksomheds rapportering af udledning fra strøm.

Lokationsbaseret vs. markedsbaseret

I klimaregnskaber skelner man mellem lokationsbaserede og markedsbaserede opgørelser af emissionsfaktoren.

Den lokationsbaserede emissionsfaktor beskriver, hvor meget strømmen i de danske stikkontakter rent faktisk belaster klimaet. Da en stor del af strømmen i Danmark er grøn strøm, altså, produceret af vindmøller, solceller og biomasse, er denne faktor ofte relativt lav.

Den markedsbaserede emissionsfaktor er baseret på handel med certifikater/oprindelsesgarantier.

Den forhindrer derved dobbelttælling. Hvis en tysk virksomhed for eksempel køber alle certifikater fra en dansk vindmølle, må produktionen fra vindmøllen ikke samtidig tælle med i danske virksomheders regnskaber, hvis de anvender den markedsbaserede opgørelse.

Det har derfor stor effekt på jeres klimaregnskab om I bruger en lokations- eller en markedsbaseret udregningsmetode, men begge metoder er godkendte i henhold til GHG-protokollen. Vi anbefaler dog at bruge den markedsbaserede, da den forhindrer dobbelttælling.

Hvis I anvender oprindelsesgarantier fra strøm i jeres klimaregnskab, kræver de fleste standarder at I anvender den markedsbaserede opgørelse. Hvis I ikke anvender oprindelsesgarantier, kan I frit vælge.

Find tallet for den lokationsbaserede emissionsfaktor

De lokationsbaserede emissionsfaktorer kaldes i en dansk kontekst miljødeklarationen. Den kan findes på Energinets hjemmeside under miljøredegørelsen.

For at gøre det lidt mere kompliceret findes der faktisk to lokationsbaserede emissionsfaktorer. Den ene er opgjort efter den såkaldte 125% metode og svarede i 2021 til 136 g CO2e pr. kWh. Den anden svarede til 155 g CO2e pr. kWh er opgjort efter den såkaldte 200% metode. Vi anbefaler, at du anvender tallet, der er opgjort efter 200% metoden, da emissionsfaktoren opgjort efter 125% metoden indeholder dobbelttælling med fjernvarmesektoren.  

Hvis din virksomhed f.eks. brugte 10.000 kWh i 2021, var emissionsfaktoren derfor på 155g/kWh. Det svarer til at I udledte 1.550.000 gram CO2 – men det er lettere at opgøre i ton: 1,55 ton CO2. 

Find tallet for den markedsbaserede emissionsfaktor

I Danmark kaldes den markedsbaserede emissionsfaktor for eldeklarationen. Den kan du også finde på Energinets hjemmeside.

I 2021 var den markedsbaserede emissionsfaktor på 411 g CO2e/kWh. Brugte din virksomhed 10.000 kWh i 2022 var jeres udledning efter denne opgørelse på 4,1 ton CO2e.

Konklusion

The 0-Mission tilbyder danske virksomheder en solpark på abonnement. Solparken er ikke betalt af skatteyderne. Ved at vælge vores fleksible abonnement får I strøm fra Vandel ved Vejle, og I bliver en del af vores mission om at udbygge mere grøn strøm i Danmark. Læs mere om os her.

FAQ

Hvad er emissionsfaktoren?

Emissionsfaktoren er et tal som energinet udregner hvert år der beskriver hvor meget CO2e en kilowatt time strøm gennemsnitligt har udlet det gældende år. Det viser hvor CO2-intensivt jeres elforbrug har været. 

Hvad er CO2e?

CO2e står for CO2-ækvivalenter. CO2e inkluderer også de emissioner fra andre drivhusgasser som for eksempel metan. Tallet ændrer sig fra år til år da strømproduktionen og de drivhusgasser produktionen udleder ændrer sig fra år til år. 

Hvad er oprindelsesgarantier?

Udover at producere strøm producerer alle vedvarende energikilder også en oprindelsesgaranti (også kaldet certifikat) der beviser hvor mange MWh strøm de har produceret. Oprindelsesgarantien kan handles flere gange, men kan kun anvendes i klimaregnskabet af den sidste ejer, dvs. den virksomhed sikrer at garantien annulleres og dermed ikke længere kan handles.

Mere Fra Vores Blog

Kom i gang i dag

The 0-Mission

Det tager kun få dage at være onboardet hos The 0-Mission.
Bliv kontaktet af os

Vi tager en snak om jeres behov og strømforbrug og vi giver et tilbud baseret på jeres elforbrug.

Kontrakt til godkendelse
Kort efter vores samtale, modtager I et kontraktudkast og Code of Conduct til underskrift.
Abonnementet er tegnet

Når I har underskrevet kontrakten er produktionen fra en del af parken reserveret til jer. I løbet af et år, kommer jeres del af parken til at producere lige så meget grøn strøm som i forbruger.

Har du også set lyset?

Mangler I en let måde at få grøn strøm i jeres virksomhed og samtidig tage ansvar for udbygningen af grøn strøm i Danmark? Så lad os tage en uforpligtende snak.
Få alle detaljerne med
Når du udfylder formularen får du vores whitepaper, helt gratis.

Bliv en del af The 0-Mission