Er certifikater nok til at gøre jeres virksomhed grøn?

Grønne certifikater ligger til grund for alle grønne strømprodukter, men ikke alle certifikater er lige gode.
certifikater grøn strøm

Når vindmølleparker, solcellepark eller vandkraftværker producerer 1 MWh grøn strøm producerer de samtidig et certifikat eller en oprindelsesgaranti. Det er et elektronisk dokument, som dokumenterer, at der er produceret 1 MWh strøm fra en vedvarende energikilde.

Grønne certifikater ligger til grund for alle grønne strømprodukter, men ikke alle certifikater er lige gode.

Certifikater handles på et Europæisk marked – i Danmark er det Energinet, der udsteder dem.

Uanset hvilket certifikat en kunde køber, får hun ret til at hævde at hendes elforbrug er 100% CO2-neutralt. Men det er ikke altid, at certifikatet medfører at der opstilles flere solpaneler, vindmøller eller vandkraftværker, faktisk er det sjældent tilfældet. Virksomheder, der overvejer at betale for et grønt strømprodukt, bør derfor sikre sig, at de rent faktisk kan være med til at drive opstillingen af mere grøn energi med det produkt de vælger – ellers bidrager man ikke til at løse klimaudfordringen.

Der er forskellige måder at købe certifikater på.

Grøn strøm fra elselskabet

Grøn strøm fra elselskabet er en løsning som de fleste mindre eller mellemstore virksomheder benytter. Grøn strøm indebærer, at kunden både køber strøm og certifikat gennem elselskabet.

Dvs. hvis kunden har et forbrug på 10 MWh om året sørger elselskabet for at opkøbe og aflyse 10 certifikater.

Det er ofte svært for slutkunden at vide hvor certifikaterne stammer fra, og kunden har sjældent mulighed for at stille krav relevante krav til certifikatet: at de stammer fra vedvarende energikilder, der ikke allerede er finansieret af skatteborgerne, at parkerne er opstillet med respekt for naturen af mennesker, der får en rimelig betaling for deres arbejde.

Mængden af producerede certifikater overstiger langt efterspørgslen, da mange europæiske lande over en længere periode har opstillet opstillet sol-, vind- og vandkraftværker finansieret af skatteborgerne. Engrospriserne er derfor lave – også selvom slutkundens pris sjældent er det – og alt for lave til at drive opstillingen af mere grøn energi.

Set fra et klimasynspunkt er det sjældent et effektivt at købe grøn strøm fra elselskabet. Kunder der ønsker at bidrage til at der opstilles mere grøn energi, bør stille større krav til certifikaterne.

Power Purchase Agreement (PPA)

Storkunder vælger derfor ofte at underskrive såkaldte Power Purchase Agreements (PPAere). Ved at underskrive en PPA kan storkunder sikre, at der opstilles privatfinansierede solparker og de kan stille yderligere bæredygtighedskrav til parken.

PPAerne har drevet udviklingen af vedvarende energi over en årrække, og er i dag defacto markedsstandard for virksomheder, der vil mere end bare skrive et rundt 0 i CO2-regnskabet.

PPAerne struktureres lidt forskelligt, men grundlæggende garanterer kunden ejeren af parken en fast pris for den strøm og de certifikater solparken kan producere – typisk i 10 år. For kunden er der et indbygget element af spekulation i elpriserne i en PPA. Hvis elpriserne stiger i perioden har kunden gjort en god forretning – og omvendt hvis elpriserne falder.

Derfor er det ikke et enkelt produkt og det kræver en del omtanke før man kaster sig ud i en PPA. Langt de fleste danske virksomheder er i øvrigt for små til at indgå en sådan aftale.

Abonnement på The 0-Mission

The 0-Mission er en abonnementsløsning for virksomheder, der gerne vil skubbe på at der opføres mere grøn energi, men som ikke vil indgå i en PPA, f.eks. fordi de ikke vil spekulere i elprisudviklingen. Vi servicerer virksomheder af alle størrelser.

Abonnenter hos The 0-Mission abonnerer på certifikater fra en 100% privatfinansieret solpark i Vandel ved Vejle svarende til deres elforbrug. Der anvendes ikke pesticider og kunstgødning i parken, og derfor beskyttes den sårbare grundvandsreserve under parken. I parken vokser det økologiske græs efterhånden frem og styrker biodiversiteten i området.

Vores kunder viser, at danske virksomheder er villige til at betale for at der opføres mere grøn energi, og bidrager dermed til at accelerere den grønne omstilling til gavn for os alle. Abonnenter inviteres også til at besøge parken.

Da vi ikke sælger strøm fortsætter vores kunder med at købe strømmen via deres elselskab – hvilket gør et abonnement på The 0-Mission utroligt enkelt.

Mere Fra Vores Blog

Kom i gang i dag

The 0-Mission

Det tager kun få dage at være onboardet hos The 0-Mission.
Bliv kontaktet af os

Vi tager en snak om jeres behov og strømforbrug og vi giver et tilbud baseret på jeres elforbrug.

Kontrakt til godkendelse
Kort efter vores samtale, modtager I et kontraktudkast og Code of Conduct til underskrift.
Abonnementet er tegnet

Når I har underskrevet kontrakten er produktionen fra en del af parken reserveret til jer. I løbet af et år, kommer jeres del af parken til at producere lige så meget grøn strøm som i forbruger.

Har du også set lyset?

Mangler I en let måde at få grøn strøm i jeres virksomhed og samtidig tage ansvar for udbygningen af grøn strøm i Danmark? Så lad os tage en uforpligtende snak.
Få alle detaljerne med
Når du udfylder formularen får du vores whitepaper, helt gratis.

Bliv en del af The 0-Mission