Vær klar til at svare på spørgsmål 

Som partner i The 0-Mission, har I en unik mulighed for at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og fremme bæredygtighed inden for jeres forretningsområde.
questions

Elmarkedet kan virke komplekst, og for nogen kan derfor være udfordrende at skulle svare på detaljerede spørgsmål om vores samarbejde til netværk og samarbejdspartnere.

For at gøre det så let som muligt, har vi samlet en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe jer med at kommunikere klart og præcist om vores partnerskab. 

Hvorfor har I valgt at samarbejde med The 0-Mission? 

Vi har valgt at samarbejde med The 0-Mission, fordi det giver os en direkte mulighed for at bidrage til opførslen af flere vedvarende energikilder hurtigere. Dette partnerskab er en del af vores strategi for at reducere vores klimaaftryk. Den vedvarende energi vi støtter, produceres primært i en solcellepark i Vandel ved Vejle, udviklet af BeGreen og ejet af den svenske infrastrukturfond Infranode. 

Betyder det, at strømmen i jeres kontakter kun bliver produceret af solpaneler? 

Nej, det kan man ikke sige. Strømmen i vores kontakter kommer fra mange kilder såsom sol, vind, kul, gas og biomasse. Det skyldes at strøm altid blandes i elnettet. Det vigtige er ikke strømmens oprindelse i kontakten, men at vi bidrager til at øge mængden af strøm baseret på vedvarende energikilder i elnettet. 

Er solstrøm CO2-neutral? 

Solstrøm betragtes i klimaregnskabet som CO2-neutral, men der er selvfølgelig udledninger forbundet med fremstilling, transport og opførsel af solpanelerne. På lang sigt udleder solstrøm dog betydeligt mindre CO2 sammenlignet med fossile brændstoffer, ca. 37g CO2e pr. kWh. 

Bliver der taget hensyn til biodiversitet og grundvand? 

Ja, parken ligger over et grundvandsreservoir og der anvendes ikke pesticider. Derudover arbejder biologer fra BeGreen på at sikre, at biodiversiteten i området forbedres over tid gennem forskellige forvaltningspraksisser. 

I slår græsset i parken, er det ikke skidt for biodiversiteten? 

Græsslåningen sker for at undgå, at græsset skygger for solpanelerne, og faktisk gavner det biodiversiteten, da det fjerner næringsstoffer fra jorden, hvilket giver bedre vilkår for mindre konkurrencedygtige hjemhørende arter. 

Kunne I ikke bare købe grøn strøm fra elselskabet? 

Vi har valgt ikke blot at købe grøn strøm gennem certifikater, som ofte stammer fra anlæg finansieret af offentlige midler. Derfor bidrager de ikke til at der opføres ny vedvarende energi. Via The 0-Mission sikrer vi, at der aktivt opføres nye vedvarende energianlæg uden statsstøtte, hvilket skaber reel tilvækst i vedvarende energi. 

Er panelerne fra Kina? 

Ja, de er produceret af Suntech, som er baseret i Jiangsu provinsen i Kina. Suntech er tilmeldt UN Global Compact og har ikke været involveret i skandaler om tvangsarbejde. 

Ville en PPA ikke være bedre? 

Et abonnement på The 0-Mission tjener samme formål som en PPA: at bidrage til opførslen af mere vedvarende energi uden statsstøtte. Forskellen er, at med The 0-Mission er det gennem en fleksibel abonnementsaftale frem for en fast elpris over en længere periode. 

Vi håber, denne Q&A hjælper jer med at formidle værdien af vores fælles indsats for en grønnere fremtid. Husk, I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information eller spørgsmål. 

Opsummering

Klar til flere gode historier?

Bliv en del af The 0-Mission