Skræddersy kommunikationen til målgruppen

At fortælle om jeres partnerskab med The 0-Mission er ikke bare god PR; det er en samtale, der fremmer vores fælles mission om at reducere CO2-udslip og understøtte den grønne omstilling.
patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash

Når I deler jeres engagement i bæredygtige energiløsninger, inspirerer I andre til at følge efter. I styrker jeres brand og øger markedets efterspørgsel efter grønne løsninger. Men husk at målrette kommunikationen til modtageren. Der er stor forskel på hvad kunder, medarbejdere og investorer lægger vægt på. Hver målgruppe har unikke bekymringer og interesser.  

Ved at tilpasse jeres kommunikation til disse målgrupper sikrer I, at budskabet om jeres ansvarlige og bæredygtige praksisser når ud bredt og effektivt, hvilket styrker jeres brand og forretningsrelationer på alle fronter. 

Kommunikation til kunder  

Hovedbudskab: CO2e-udledning pr. leveret enhed 

Hvis din virksomhed er leverandør til andre virksomheder vil de ofte være interesserede i at kende klimabelastningen per enhed I leverer. Kunderne skal nemlig kunne rapportere på CO2-aftrykket fra indkøb (det, der kaldes scope 3). De vil derfor være interesserede i at indkøbe løsninger med det lavest mulige klimaaftryk per enhed.

De fleste kunder er formentlig mindre interesserede i din virksomheds samlede CO2-udledninger. Derfor bør I klart kommunikere, hvordan samarbejdet med The 0-Mission bidrager til at reducere jeres CO2-fodaftryk per leveret enhed.   

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan en sådan slide kunne se ud i din virksomhedspræsentation. Brug den som inspiration til hvordan I kan vise kunderne at I har styr på data og hvad I gør for at nedbringe udledningerne.

I kan også overveje at lade data vedr. CO2-udledning per leveret enhed indgå i nyhedsbreve til kunder og i jeres CSR-rapporter. 

Kommunikation til medarbejdere 

Hovedbudskab: Virksomheden tager ansvar for klima, biodiversitet og grundvand.  

For medarbejdere er det ikke kun vigtigt, at deres arbejdsplads er økonomisk stabil, men også at den tager aktivt ansvar for klima og miljø. Det er essentielt at kommunikere, hvordan jeres partnerskab med The 0-Mission bidrager positivt til lokal biodiversitet og grundvandsbeskyttelse, hvilket kan øge medarbejdernes stolthed og tilfredshed. 

Vi har udviklet et eksempel på en slide om jeres ESG-indsatser, som I kan anvende til et morgenmøde eller til onboarding af nye medarbejderne. Den har fokus på, hvordan solparkerne, vi samarbejder med, beskytter lokale økosystemer og ressourcer. Arrangér eventuelt en tur for medarbejdere til solparken for at se disse initiativer i virkeligheden.  

Vi opfordrer generelt til at dele historier og opdateringer i interne nyhedsbreve eller på intranettet – jo mere vi taler om omstillingen, jo flere får lyst til at tage ansvar.

Kommunikation til finansielle partnere 

Hovedbudskab: Vi kombinerer langsigtede klimamål med økonomisk bæredygtighed  

Investorer og finansielle institutioner er interesserede i risikostyring og fremtidig levedygtighed. Den udvikling er bl.a. drevet af EU, hvor SFDR-forordningen stiller krav om at investeringsforeninger skal arbejde med bæredygtighed. Fremadrettet skal alle fonde således klassificeres i én af tre kategorier alt efter hvordan de arbejder med bæredygtighed. Det betyder også, at fondene vil være mere interesserede i at investere i virksomheder, der kan sikre at de klassificeres som grønne.

  • Artikel 9 fonde (de såkaldt mørkegrønne fonde) er fonde, der investerer i virksomheder, der har som mål at bidrage til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund.
  • Artikel 8 fonde (de såkaldt lysegrønne fonde) er fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold, men ikke har bæredygtige investeringer som mål.
  • Artikel 6 fonde, er fonde hvor bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, men uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber.

Herudover er det en udbredt erkendelse at virksomheder, der ikke formår at nedbringe deres klimabelastning vil have svært ved at overleve på den lange bane. Det er derfor mindre attraktivt at udlåne penge til den type virksomheder.

Derfor er det afgørende at I signalerer at I har styr på jeres klimarapportering og har realistiske planer for hvordan I nedbringer jeres udledninger i fremtiden. I kan bl.a. øge troværdigheden ved at tilmelde virksomheden til Science Based Targets: Ambitious corporate climate action – Science Based Targets  

Opsummering

Klar til flere gode historier?

Bliv en del af The 0-Mission